Starší dorost – hodnocení sezony podzim 2017/2018

K hodnocení jarní části soutěže starších dorostenců:
Kategorie starších dorostenců, respektive jejich personální situace se stabilizovala, kdy na jarní část soutěže nás posílil student Yegor Khorokhorin a dále jsme stále využívali mladší dorostence zejména hráče Erika Kašpara a Patrika Galuse.

Během jarní části soutěže naši kluci pokračovali vyjma domácího utkání s Žeravicemi a venkovního utkání v Sokolnici bojovně a s nasazením, což je hráčům neustále dokola opakováno, že bez snahy a bojovnosti nelze sportovat. Kluci se zase trošku zlepšili ať jako celek tak jako jednotlivci, kdy největší individuální zlepšení a to ve všech oblastech nastalo u hráčů Pavelky, Solaříka a Berky.
Trenéři si nadále uvědomují, že začátek tréninkových jednotek v 16.00 hodin ve čtvrtek je v kategorii staršího dorostu dosti problémový. Bohužel se jedná o pronájmy a není v moci trenérů tyto časy jakkoliv změnit.
Na rozdíl od podzimní části soutěže došlo k mírnému zlepšení docházky na tréninkové jednotky. I tak dle trenérů tato mohlo být u některých hráčů ještě lepší.
Za účast na TJ je opět nutné viz. tabulky v příloze vyzvednou 6 hráčů a to 1. Spěšný 91%, 2. Titz 88%, 3-4. Knebl, Solařík 80.6%, 5-6. Římský, Berka 71.6%.
Naopak výrazné zlepšení účasti na TJ by bylo potřeba zlepšit u hráče Ditmara 44.7%,
Hráčům je během naší vzájemné již skoro 29-ti měsíční spolupráci vštěpováno, že i na tréninkové jednotce je nutné provádět cvičení naplno a i zde je snaha a bojovnost nutností s čímž mají někteří hráči rovněž problémy .
Závěrem je nutné zdůraznit, že cílem před touto sezonou bylo být v závěrečné tabulce 2. ligy staršího dorostu do 10 pozice, což kluci vrchovatě splnili, když skončili v konečné tabulce celkově 8 z 15 týmů. Škoda, že během jarní části sezony nám a to musíme zdůraznit vůbec nijak nepomohl hráč Vyroubal, který se dostavil pouze na 3 tréninkové jednotky za celou jarní část sezóny a na těch bylo jeho nasazení velmi vlažné.
Dále i když je konec sezony budou od 22. týdne tréninky (první je dne 31.8.2018) pouze jednou týdně, a to ve čtvrtek v areálu Přichystalova až do konce měsíce června. Sraz bude vždy v 18.20 hodin. TJ od 18.30 do cca 20.00 hodin.
Závěrem nelze nedodat, že nás stále čeká mnoho práce a tedy jak již bylo písemně sděleno rodičům hráčů v měsíci prosinci 2017 letní příprava na sezonu 2018/2019 začne dne 10.8.2018 v 18.00 hodin na venkovním areálu Přichystalova. Sraz v 17.45 hodin a od dne 13.8.2018 začne soustředění v třífázových tréninkových jednotkách denně, které se bude konat v areálu DHK Zora Olomouc a na okolních sportovištích. Detaily se hráči dozví právě na prvním tréninku dne 10.8.2018, kdy se budou vybírat rovněž peníze na stravu hráčů, která bude zajištěna v restauraci Gól. O této částce budou hráči informování pomocí sms tak, aby tuto donesli na první tréninkovou jednotku dne 10.8.2018.
V případě jakéhokoliv dotazu lze kontaktovat níže uvedené trenéry.
Trenéři: Šmérek Pavel
Rožnovský Aleš